KhaimạcCúpBóngđáThiênLong-CúpTrầnDoãn2017

Chiều ngày 27/8/2017, tại Trung tâm thể thao công an thành phố Hồ Chí Minh, Cúp Bóng đá Thiên Long – Cúp Trần Doãn 2017 đã chính thức được khai mạc.