Trọng tài FIFA thừa nhận là người đồng tính

Trọng tài FIFA thừa nhận là người đồng tính

“Cuối cùng tôi cũng là chính mình. Tôi sẽ chỉ là Igor, một người đồng tính nam, người luôn tôn trọng