HànhtrìnhcủaFCMoontạiHPLS4:Tìmlạibảnsắc

HànhtrìnhcủaFCMoontạiHPLS4:Tìmlạibảnsắc

FC Moon đã có một mùa giải HPL S4 đáng nhớ. Ngoài thành tích, chuyên môn, một trong những điều đọng lại với người hâm mộ chính là câu chuyện tìm lại bản sắc của FC Moon.