HLVNgôTiếnThiết,AncelottichứkhôngphảiMourinhocủaphủiHàthành

Trong làng bóng đá phủi Hà thành, HLV Ngô Tiến Thiết được xếp hạng lão làng, là cây đa, cây đề ở sân chơi phong trào này.