HộiCĐVRealMadridtạiNamĐịnh,quátrìnhpháttriểnvàtrưởngthành

Hội cổ động viên Real Madrid C.F tại Nam Định (RFCNĐ) được thành lập vào ngày 06/09/2015 tại thành phố Nam Định. Trải qua gần 9 tháng thành lập, RFCNĐ đã có những bước phát triển mạnh mẽ và thăng tiến nhanh chóng.