ThànhĐồng“phaTrà”

“Giữ lại cho mình một sân chơi, giữ lại cho mình màu áo. Giữ cái tên Thành Đồng nữa. Giữ lại cho mình niềm tự hào và một không gian. Đó mới đúng là chơi để tận hưởng…”.