BóngđáphongtràoViệtNamđứngthứ2châuÁ

BóngđáphongtràoViệtNamđứngthứ2châuÁ

Ngày 28/6, ban Bóng đá phong trào VFF đã họp để đánh giá công tác phát triển bóng đá phong trào 1 năm qua và đề ra kế hoạch trong năm tới. Trong năm qua, bóng đá phong trào Việt Nam đã gặt hái được nhiều thành công.