QuốcAn-QuốcMichel&AnhemphủiSàiGòn:Đãlòngquântửđamang…

Bảo Chúng và Hiếu Cà Mau sẽ gặp lại những đồng đội cũ bên kia bờ chiến tuyến. 16h00 ngày mai (6/4) trên sân Vì Nhân, họ sẽ gọi nhau là cố nhân nhưng bằng mọi giá Quốc An – Quốc Michel phải có 3 điểm trước Anh em phủi Sài Gòn.