(BẠN CÓ BIẾT) Kém tiếng tăm, bóng đá Ấn Độ vẫn thu hút được những ngôi sao này!

(BẠN CÓ BIẾT) Kém tiếng tăm, bóng đá Ấn Độ vẫn thu hút được những ngôi sao này!

ISLElano Blumer | ChennaiyinElano cập bến Chennaiyin tại ISL vào năm 2014. Với 8 bàn thắng ghi được,