“Amazing,gútchóp,DuLịch”

Cách FC Du Lịch vượt qua khó khăn và giành lại 3 điểm từ tay Đại Từ hẳn sẽ khiến nhiều người yêu mến đội bóng này gật gù mà nói: “Ơ mây zing, gút chóp, Du Lịch”.