150 cầu thủ nhí đã hoàn thành khóa học “Trại Hè bóng đá Yamaha 2014” tại Hà Nội

150 cầu thủ nhí đã hoàn thành khóa học “Trại Hè bóng đá Yamaha 2014” tại Hà Nội

Ngày hôm qua, 5 tuần huấn luyện của 150 em nhỏ trong lứa tuổi U6, U8, U10 trong khuôn khổ “Trại hè bóng đá Yamaha 2014” (từ 09/06/2014 đến 12/7/2014) tại Hà Nội đã kết thúc thành công hơn sự kỳ vọng.